Projekty systemów nagłośnieniowych, systemów inspicjenta, systemów rozgłoszeniowych i radiowęzłowych, a także systemów konferencyjnych, projekcyjnych i audiowizualnych