SZCZEGÓŁY PROJEKTU

W przebudowanej z dawnej sali gimnastycznej Sali Widowiskowej w Solcu-Zdroju zaprojektowano system nagłośnieniowy oparty na stałokątowych zestawach głośnikowych, wspartych w dole pasma subbasami. Zapewnione zostało też prawidłowe dogłośnienie pierwszych rzędów widowni oraz nagłośnienie sceny. Projekt obejmował również kinotechnikę, opierającą się na projektorze cyfrowym i zwijanym ekranie kinowym, system oświetleniowy, składający się zarówno z tradycyjnych reflektorów teatralnych, jak i ruchomych głów, oraz mechanikę sceny, pozwalającą na korzystanie z ruchomych sztankietów, zarówno do celów oświetleniowych, jak i scenograficznych.