SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obecne CVL Liceum Ogólnokształcące w 2016 roku, kiedy realizowana była inwestycja, było 42. Gimnazjum. Dla tego obiektu zaprojektowany został system nagłośnieniowy, który pełni dwie funkcje – stanowi system radiowęzłowy w ciągu komunikacyjnym oraz nagłośnienie w salach lekcyjnych. System ten opiera się na głośnikach ściennych i sufitowych – wybór tych rozwiązań głośnikowych wynikał z trudnej przestrzeni akustycznej korytarzy. Szkoła zyskała też mobilny, aktywny zestaw głośnikowy służący do realizacji odczytów, apeli, czy wystąpień artystycznych w sali gimnastycznej szkoły lub na terenie zewnętrznym.